Detektor Hardwired

Detektor të lëvizjës shërbejnë për mbrojtjën e hapsirave (zonave) duke reaguar në lëvizjet e gjallesave. Me një fjalë në raste kur sistemi alarmues është i aktivizuar, cdo lëvizje e detektuar nga ana e detektorëve do ta aktivizonte alarmin (sirenat)