Alarme për lajmërim zjarri

 

          Sistemet alarmuese të zjarrit bëjnë lajmrimin e hershëm te tymit, zjarrit apo të gazit. Gjatë hulumtimeve të bëra është vërejtur se sistemet e zjarrit në të shumtën e rasteve kanë shpëtuar jetë dhe patundshmeri duke parandaluar rrezikun e mëtejshëm.

 

 

       

 

        Në programin tonë të sistemeve alarmuese të zjarrit ofrojmë kontrol panele zjarri konvencionale dhe adresabile, detektor për detektimin e tymit, nxehtësise, të kombinuar (tym/nxehtësi), gazrave natyrale, gazit CO dhe detektor të ujit

        Në kuadër të sistemeve për lajmrimin e zjarrit do të gjeni edhe paisjet tjera përcjellëse si sirena, zile, blicer me llamp ksenoni, thirrës telefonik, tastier manual për lajmrim të zjarrit, kabllo zjarri, indikator, etj

           West Alarm është distributor i autorizuar i prodhuesve Global Fire Equipment dhe Wizmart