Interfoni dhe Videofoni

        Nga jeta e përditshme tani më jemi të njoftuar mirë me sistemet e videofonisë. Këto sisteme jo vetëm që e ngrisin nivelin e sigurisë të një objekti, por njëkohsisht edhe lehtësojnë dhe automatizojnë jetën tuaj duke mundësuar komunikim madje edhe pamje me portën/ derën e shtepisë/apartamentit si dhe hapje të dyerve përmes bravës elektrike. Poashtu mund të bëhet dhe implementimi i detektorëve të ndryshëm në këto sisteme që mund të lehtësojnë dhe ngrisin nivelin e sigurisë         Ofrojmë zgjidhje për të gjitha llojet e objekteve dhe apartamenteve nga ato për një familje deri në sisteme komplekse me shumë familje si dhe për shumë apartamente në form kompleksi përmes IP  videofonisë
       
        Ofrojmë produkte të videofonisë për sisteme vilash apo shtëpive individuale si dhe apartament sisteme apo sistem banesor të prodhuesit Dahua Technology