IP150


IP150

IP modul për kyqje të kontrol panelit në rrjet
  • Kontrollim dhe mbikqyrje të plotë të paneleve MG, SP Spectra dhe EVO permes rrjetit IP (LAN/ WAN/ Internet)
  • Mbikqyrni LIVE gjendjen e zonave dhe të gjithë sistemit përmes aplikacionit iPARADOX për telefonat e menqur ose përmes web browser-it
  • Përdoret Neware ose WinLoad software për kyqje në sistem përmes internetit
  • Pranoni vërejtjet nga sistemi për alarmet përmes porosise në e-mail
  • Aktivizoni/ deaktivizoni particionet e sistemit përmes web browser-it (si psh Explorer, Firefox…etj)
  • Ngitni/përmirsoni firmware-in e kontrol paneleve, moduleve të sistemit duke përdorur WinLoad-in përmes internetit
  • Përkrah përdorimin e servisit DNS për ata që përdorin IP dinamike
  • Shfrytëzim minimal i kanalit të rrjetit
  • Të dhënat dërgohen dhe pranohen duke perdorur kodimin 128-bit (MD5 dhe RC4) ose 256-bit (AES)
  • Identifikim dinamik i dyanshëm

SSL support for sending secured emails via a secure sockets layer; a protocol for encrypting information over the Internet
HTTPS support for improving security (HyperText Transfer Protocol Secure; a widely used communications protocol for secure communication over a computer network)
Two I/Os on board; controlled via the web interface, triggering an email
Event log on web interface; displays last 64 events
Easy installation; built-in clip for mounting in a metal box
Report control panel events via IP to the Paradox IPR512 GPRS/IP Monitoring Receiver
Control and monitor a control panel through an IP network (LAN/WAN/Internet)
Compatible with Spectra SP series (V2.10 or higher), MG5000/MG5050 (V2.10 or higher) and EVO control panels
Use NEware, WinLoad or Babyware to access your system through the Internet
Receive notification of system alarms via email
Arm/disarm individual partitions via web browser
View live status of all zones and partitions (e.g., open/close, arm/disarm, troubles and alarms) via web browser
ParadoxMyHome available for dynamic IP address
Very low bandwidth consumption
Supported language: English

Pershkrimi Data e publikimit Shkarko
Installation Manual 23.01.2015
User Guide 23.01.2015