K636

 
K636
 • Shifrator me kabëll për 10 zona
 • Paraqitje instante e gjendjes së 10 zonave me ndriqim të tastiereve (sinjalizim i patentuar, në rast të hapjes së zonës ndezet drita në numrin korespondet të zonës)
 • LED për gjendjen e StayD
 • Paraqitje të një particioni
 • LED drita të veqanta për deaktivizim dhe aktivizimet Sleep, Stay dhe aktivizim standard
 • Ndriqim agjustabil i prapavijes (të LED dritave)
 • Programim përmes kodit të installerit apo përdoruesit
 • 1 zonë on‐board
 • Lidhje me BUS magjistrale
 • Paraqitje të gjendjeve: i aktivizuar, StayD indikator, Sleep, Stay dhe OFF për dy particionet
 • Chime zona të pamvarura (zile në hapje të zonës)
 • Kompatabil me serite MG/SP dhe E

Compatible with E55, MG5000, MG5050 and Spectra SP series
Single partition keypad
10-zone LED display
StayD status LED
Patented Key Light display (button lights up to indicate an open zone)
Arm, Sleep, Stay and Off keys illuminate to indicate partition status
Adjustable backlight

Pershkrimi Data e publikimit Shkarko
Quick Reference 10.12.2014