EVO K641 LCD+

EVO K641 LCD+

 • Shifrator me kabëll, display prej 32 karakteresh
 • LCD display i kaltërt me 32 karaktere alfanumerike programabile për shënim të zonave, përdoruesve, paticioneve, paraqitjen e orës dhe datës etj (përmes PCM5, WinLoad, NEware ose me kopjim të moduleve)
 • Programim përmes kodit të installerit apo përdoruesit
 • Paraqitje të zonave nën alarm (zonat të cilat kanë qenë nën alarm ngelin në display deri sa të deaktivizohet sistemi)
 • Mundësi e rregullimit të ndriqimit të prapavijës, kontrastit dhe shpejtësisë së listimit
 • Mund të regjistrohet në një ose më tepër particione
 • 1 zonë adresabile on-board
 • 1 PGM dalje on-board
 • Chime zona të pamvarura (zile në hapje të zonës)
 • 3 panik butona
 • 14 tastiera për funksione të shpejta
 • Ngritje/përmirsim i firmware-it në terren me WinLoad përmes interfejsit CONV-4USB
 • Kompatabil me serinë EVO