TM50 SpotOn Locator

SpotOn Locator (SOL) and OneScreen Monitoring (OSM) Software License

Licencë për mundësinë e vizatimit të planimetrisë së kateve të objektit(8 kate/plane MG/SP seri dhe 32 me EVO serinë) dhe lokalizimit të detektorëve nëpër vendodhjet e tyre në planet e kateve.

Përmes licencës SOL/OSM mund të shikoni njëkohsishtë gjendjen e gjithë detektorëve që ndodhën në kate.

Për te zhbllokuar këtë mundësi duhet ta futni kodin 5 shifror të aktivizimit të cilën mund ta siguroni tek distributori juaj me blerjen e kësaj licence.

Një licencë është valide vetëm për një shifrator TM50, jepet në bazë të numrit serial të TM50