K10V/H

 
K10V/H
 • Shifrator me kabëll për 10 zona
 • Paraqitje instante e gjendjes së 10 zonave me ndriqim të tastiereve (sinjalizim i patentuar, në rast të hapjes së zonës ndezet drita në numrin korespondet të zonës)
 • Paraqitje të dy particioneve
 • LED për gjendjen e StayD
 • LED drita të veqanta për deaktivizim dhe aktivizimet Sleep, Stay dhe aktivizim standard
 • Ndriqim agjustabil i prapavijes (të LED dritave)
 • Programim përmes kodit të installerit apo përdoruesit
 • 1 zonë on-board
 • Chime zona të pamvarura (zile në hapje të zonës),
 • 7 tastiera për funksione të shpejta
 • 3 panik butona
 • Lidhje me BUS magjistrale
 • Kompatabil me serinë MG5000, MG5050 dhe të gjitha centralet e SP serisë

Compatible with MG5000, MG5050 and Spectra SP series
Supports StayD Mode
10-zone LED display
Separate Arm, Sleep, Stay and Off LEDs per partition
Patented Key Light display (button lights up to indicate an open zone)
1 keypad zone input
Independently set chime zones
7 one-touch action buttons
3 keypad-activated panic alarms
Adjustable backlight
Connects to 4-wire communication bus

Pershkrimi Data e publikimit Shkarko
Quick Reference 10.12.2014