RTX3


RTX3
  • Modul për zgjerim të sistemit pa kablla
  • Zgjerues i zonave pa kablla, 32 zona për serinë Spectra SP dhe Digiplex EVO
  • Mundësi të shtimit të 32 teledirigjuesve me serinë SP Spectra dhe 999 me serinë EVO
  • 3 PGMa on-board
  • Mbikqyrje të baterive të transmitereve
  • Kompatabile me të gjithë teledirigjuesit kur përdoret në sistem, kurse si stand-alone nuk përkrah REM2 dhe REM3
  • Përkrahë 8 PGM module wireless, sirenën SR150
  • Përkrahë 2 module RPT1 dhe 8 shifrator wireless K32RF dhe K37
  • Kompatabile me të gjitha seritë SP dhe EVO

Compatible with 728ULT, 738ULT, Spectra SP Series, Digiplex and Digiplex EVO
32 wireless zones (Spectra SP and EVO only)
Maximum number of remote controls: 8 w/Esprit, 32 w/SP, 999 w/EVO
Remote control compatibility
EVO: REM1, REM2
SP: REM1, REM2, REM3
Esprit: REM1
Stand Alone: REM1
Wireless PGMs (8 w/EVO, 16 w/SP)
Functions with all MAGELLAN transmitters including 2WPGM
Supports two RPT1 and eight K32LRF / K32IRF (Spectra SP only)
In-field firmware upgradeable via CV4USB and Winload
RF jamming supervision
Low battery, tamper and check-in supervision
Transmitter signal strength display
3 PGM outputs and 1 optional output
Noise level test and indicator

Pershkrimi Data e publikimit Shkarko
Installation Manual 26.01.2015