ZX 8


ZX8
  • Shton 8 zona në sistem ose 16 me ATZ
  • 1 PGM dalje
  • Zona 1 mund të programohet edhe si tamper kundër sabotazhit
  • Kompatabile me kontrol panelet e serisë SP, MG dhe EVO

Compatible with MG Series, SP Series, E Series, and Digiplex EVO
Add 8 zones
1 PGM output
Use zone input as an anti-tamper switch input

Pershkrimi Data e publikimit Shkarko
Installation Manual 26.01.2015