GS250

GS250

  • Multi-Axis Movement Detector
  • Detektor wireless për mbrojtje të aseteve/gjërave me vlere (piktura, skulptura, vazo, TV, kompjuter, kasaforta etj)
  • Bën matjen e lëvizjes së objektit ku është i montuar
  • Agjustim i ndieshmërisë (së lëvizjes) 1 deri 3 sek. ose 5 deri 8sek.
  • LED indikator
  • Tamper ndërprerës i dyfishtë
  • Mbikqyrje e baterisë dhe RF frekuencave
  • Fusha funksionimit 100m vizuele
  • Dizajn i hollë dhe i përshtatshëm për montim përmes ngjitësit të dyanshëm
  • Dimenzionet: 7.5 x 2.7 x 0.64 cm

Three-axis (X, Y, and Z axis) accelerometer detection
Adjustable sensitivity for any installation (additional grace period of up to four seconds can be added):
  -Short movement (High-security) = 1 to 3-seconds
  -Long movement (Standard-security) = 3 to 5-seconds
Long battery life (2 years with two detections per week)
Low battery and RF supervision
Available in 433 MHz or 868 MHz
Dual-tamper detection for removal or opening of the device
Power saving mode (conserves battery life)

Pershkrimi Data e publikimit Shkarko
Technical Brochure 22.01.2015
Installation Manual 22.01.2015