Bateri 12V


Bateri 12V

  • Bateria e thatë përdoret për furnizim sekondar të kontrol paneleve dhe për aktivizim të sirenave me furnizim vetanak dhe antisabotazhe
  • Shërben për furnizim sekondar në rast të ndërprerjes së rrymës elektrike
  • Në momentin e kyqjes së sërishme të rrymës bateria përsëri mbushet
  • Ofrojmë bateri për alarme 12V/ 1.3Ah, 2.2Ah, 4Ah, 7Ah si dhe bateri 12V/100Ah për UPS/invertor