PGM4

PGM4

  • Modul zgjerues i PGM daljeve
  • 4 dalje programabile me releja 5A
  • Deaktivizimi i PGMave mund të bëhet me mbarrimin e ndodhisë ose me timer
  • Pulsim i PGM daljes gjatë alarmit të zjarrit
  • Lidhet në bus magjistrale
  • Kompatabile me kontrol panelet e serisë SP, MG dhe EVO
Compatible with Compatible with E55/E65 (V2.00), MG/SP (V3.00) and EVO
4 fully programmable 5A relay outputs
Deactivate PGM after event and/or timer
Pulse PGM output for fire alarms
In-field firmware upgradeable
Pershkrimi Data e publikimit Shkarko
Installation Manual 26.01.2015