ANC1

ANC1

  • Modul anunciator/tregues për serinë EVO
  • Paraqitje të gjendjes së zonave dhe particioneve
  • Mund të regjistrohet në më shumë se 1 particion, 3 pjesë përbërëse (particionet 1-8, zonat 1-48 dhe 49-96)
  • Mund të montohet veq ose në përputhshmëri mbi LCD tastaturat K641

LED display shows the status of either partitions 1-8, zones 1-48, or zones 49-96
3-in-1 product (comes with three different display labels)
Mount as a stand-alone unit or over any LCD or LED keypad module
Stack up to three annunciators
Assign to one or more partitions

Pershkrimi Data e publikimit Shkarko
Installation Manual 26.01.2015