MAGELLAN


Magellan

        Përshkrimi i shkurtër: Komoditeti i dy botërave të sofistikuar

        Seria Magellan e Paradoxit është sistem alarmik i kombinuar pa kabllo (wireless) dhe me kabllo (hardwired) e cila ka platform të njejtë me serinë SP Spectra. Magellan me komunikim të dy anshëm wireless (transiver) ofron një sistem sigurimi pa kablla duke kombinuar komoditetin dhe lehtësinë e instalimit të sistemit pa kablla dhe me kabllo si dhe siguri dhe vecori atraktive për përdorues. Magellan u dedikohet objekteve rezidenciale dhe afariste të madhësive mesatare me qëllime të sigurimit apo mbrojtjës deri në 32 zona (hapsira)
      
        Mundësia e kombinimit të sistemit me kablla dhe pa kablla përmes terminaleve on-board të zonave. Mundësi zgjerimi të sistemit përmes moduleve të ndryshme. Firmware i Magellan-it mund të avansohet dhe programohet përmes interfejsit USB-307

        Konzolat e Magellanit mund të veqohen me tiparet si qasja dhe ndryshimi i lehtë i konfigurimit për përdoruesin përmes udhezimeve në LCD display, qendër e porosive, telefon handsfree i integruar, raportim përmes rrjetit GSM/GPRS, shifrator, bateri dhe piezo sirenë të integruar, qasje në menu të alarmit përmes telefonit, orë programabile për alarm-përkujtim, automatizim wireless, programim përmes sotware-it Babyware dhe Winload. Të gjitha këto janë disa veqori të konzolave të Magellanit që njëkohsisht bëjnë që kjo seri të jetë e admiruar për përdoruesit

        Vlen të përmendet se gjitha transmetuesit (detektorët, teledirigjuesit, sirenat etj) janë të paisura me teknologjin unike të një lloj software-i algoritmik te ashtuquajtur "Alive Software" si dhe Code Hopping Technology, të patentuar nga Paradox. Poshtu edhe veqoria StayD që mundëson mbrojtje 24/7 përgjatë qëndrimit tuaj në shtëpi poshtu veqori unike e patentuar nga Paradox Security Systems
      
        Disa nga veqorit teknike të Magellanit që vlen të veqohen:
 • Aktivizimi StayD (MG5000 dhe MG5050)
 • Gjithsej 32 zona, ku cilado prej tyre mund të jetë pa kablla
 • Kontrol panel me zona on-board (max.10 zona me kablla)
 • Gjithsej 32 përdorues (32 teledirigjues),
 • Dalje programabile 2/4 dalje (maximum 16 PGMa ku cilado prej tyre mund të jetë pa kablla)
 • Përkrahja e zgjerimit të zonave me kablla
 • Max.15 zona të shifratorëve
 • Memorje e ndodhive 256 ndodhi
 • Shifrator wireless (real-time përformace, i vetmi në tregun e sistemeve të sigurimit)
 • Mbikqyrje nga ndërhyrja/ interfenrenca e valëve RF (RF Jamming)
 • Përkrahje të modulit IP150 për kyqje të sistemit në internet dhe mundësi të komandimit me sistemin me software ose aplikacion per telefona te mencur & tablet
 • Suporton komunikim, programim ose ngritje të verzionit të firmware-it nëpërmjet linjes lokale, PSTN, GSM/GPRS dhe internet (përmes moduleve 307USB, VDMP3, PCS250(G), IP150
 • Software për installera WinLoad dhe Babyware

Modelet e serisë Magellan janë: MG5000, MG5050, MG6130 dhe MG6160