SP Spectra


SP Spectra

        Përshkrimi i shkurtër: Siguri/ Zgjidhje ideale për të gjithë

        Seria SP Spectra e kontrol paneleve (centraleve) të Paradoxit është sistem i sofistikuar me teknologji të avansuar dhe mundësi të shumta. Fale teknologjisë digjitale dhe përdorimit të BUS magjistrales (komunikim me 4 tela) centralet serisë SP Spectra mundësojnë zgjerim të sistemit përmes moduleve me kablla dhe pa kablla. Prandaj kur është në pyetje funksionimi korekt dhe mundesia e zgjerimit të sistemit alarmues si dhe dizajn i bukur, pa dyshim SP Spectra paraqet zgjidhje ideale për objektet rezidenciale dhe afariste me qëllime të sigurimit apo mbrojtjes deri në 32 zona (hapsira)
       
        Seria SP Spectra në platformën e saj ofron gjitha mundësit e nevojshme për një sistem alarmi si dhe veqori unike si programim përmes sotware-it Babyware dhe Winload, komunikim me qendër monitorimi, veqorinë StayD, komunikim të dy-anshëm përmes GSM/GPRS, ngritje të firmware-it përmes internetit apo GPRSit si dhe qasje nga distanca përmes aplikacionit për telefona te mencur dhe tablet

        Disa nga shtesat që vlen të numërohen në serinë e gjeneratës së re të këtyre kontrol paneleve mund të veqohen:
 • Aktivizimi StayD
 • Suporton max. 32 zona
 • On-board  4 deri në 16 zona (me ATZ mund 8 deri në 32 zona)
 • Dalje programabile (PGM) 1 deri 4 dalje (maximum 16 përmes modulit për zgjerim të PGM-ave), me mundësi selektimi të trigerimit pozitiv apo negativ (te SP65, SP6000, SP7000)
 • Përkrahja e zgjerimit të zonave pa kablla me mundësi të selektimit të cilësdo zonë të jetë pa kablla
 • Max.15 zona të shifratorëve
 • 32 përdorues
 • Përkrah zona zjarri (integrim i detektorëve te tymit)
 • Përkrahje të modulit IP150 për kyqje të sistemit në internet dhe mundësi të komandimit me sistemin me software ose aplikacion per telefona te mencur & tablet
 • Suporton komunikim, programim ose ngritje të verzionit të firmware-it nëpërmjet linjes lokale, PSTN, GSM/GPRS dhe internet (përmes moduleve 307USB, VDMP3, PCS250(G), IP150)
 • Software për installera WinLoad dhe Babyware

Modelet e kësaj serie të kontrol paneleve janë SP5500, SP6000 dhe SP7000